Uventa ting skjer -  Kunsthall Grenland 20. jan – 11. mar 2018

Uventa ting skjer er en duo-utstilling som viser skulpturarbeid av to sentrale kunstnere som bor og arbeider i hjertet av Telemark, henholdsvis i Kviteseid og Svartdal. Tittelen indikerer at arbeidene som publikum møter i denne utstillingen har noe overraskende og uventet over seg.

Det uventede er en karakteristikk som ser ut til å være treffende for begge som gjennom flere tiår har virket som sentrale billedhuggere i norsk kunstliv. Gunnar Torvund (f. 1948) er opprinnelig fra Nærbø i Rogaland og Philipp Dommen (f. 1951), fra Luzern i Sveits. Torvund debuterte allerede i 1971 på Høstutstillingen; Dommen noe senere med sin første utstilling i Norge på Henie Onstad Kunstsenter i 1988.

Begge kunstnere kan tilskrives å tilhøre en generasjon billedhuggere som i 1970 - åra søkte mot en tydelig materialorientering i sine respektive kunstneriske uttrykk, noe de har til felles med andre sentrale norske billedhuggere som Kristian Blystad og Bård Breivik.

Torvund har siden 1970 -årene vært en av de mest nyskapende billedhuggerne i Norge. Han varier i sitt kunstnerskap mellom mange ulike materialer. Formene hans preges av forenklet figurasjon med referanser til såvel kunst/kulturhistorie som religiøse elementer. Vi finner også ofte en god dose forløsende humor i hans skulptur arbeider.

Dommen er nok mest kjent for et stort publikum gjennom sine monumentale offentlige utsmykkinger, gjerne utformet i materialer som acrylglass og kalkstein. I utstillingen Uventa ting skjer, har han arbeidet frem nye bevegelige skulpturer som på mekanisk finurlig vis skaper et spenn mellom det underfundige og et mulig tematisk alvor.

Ekko -  Seljord Kunstforening  1.juli – 5. august 2018   

Seljord Kunstforening har i år 50-års jubileum, og i det høvet vil vi heidre ein viktig epoke i norsk kunst- og kulturliv.

 

Kunstforeninga har gjennom tidene vist eit breitt spekter av både norsk og internasjonal kunst. Den har og vore ein arena for eit lokalt miljø av kunstnarar, som i tre generasjonar har bidrege med stor dugnadsånd til å byggje opp kunstforeninga og sikre den kunstnarlege kvaliteten i utstillingane.

For å feire 50 år med historie og dugnadsånd vil sommarutstillinga i år vera todelt. Ein del vil verabasert på historiske dokument som viser utdrag frå sommarutstillingane gjennom tidene, samt nokre bidrag frå kunstforeninga si eiga samling. Hovuddelen av utstillinga vil vise arbeid frå kunstnarane som har vore med i dei kunstnarlege råda opp gjennom tidene. Dei representerer eit breitt spekter i både alder og uttrykk.

Kunstforeninga si målsetting har vore å vise biletkunst, kunsthandverk og bygdekunst av høg kvalitet, med særleg fokus på å spegle bredda og mangfaldet i dei kunstnarlege uttrykka i samtida. Seljord kunstforening og sommarutstillinga har i 50 år skapt møte med kunst som har engasjert, skapt diskusjon, forarging og glede.

Kunstnarane er:
Gunnar Torvund, Knut Flatin, Terje Grøstad, Kristine Brodersen, Philipp Dommen, Torhild Grøstad, Arne Svalastog, Ingrid Askeland, Johannes Høie, Marilyn Ann Owens, Ann-Kathrin Samuelsen, Ellen Henriette Suhrke, Øystein Wyller Odden og Ånond Versto.

Slik det er - Galleri Dobloug  1.oktober - 23.oktober 2016

Galleri Dobloug ble åpnet av Jon Dobloug i 1975.
Galleriet ligger ved St. Olavsplass, tre kvartaler fra Nasjonalgalleriet.
Vi viser internasjonal kunst, men hovedvekten ligger på separatutstillinger med norske malere og billedhuggere.

Du verden - Lillehammer kunstmuseum og Sørlandets kunstmuseum 2009

Utstillingen DU VERDEN er en omfattende mønstring av Gunnar Torvunds (f. 1948) kunstnerskap fra 1985 frem til i dag. Utstillingen er produsert av Lillehammer Kunstmuseum hvor den ble vist frem til 4. januar i år. Flere av arbeidene på utstillingen har ikke vært vist tidligere.

Gunnar Torvund har utført mange offentlige utsmykninger. I denne utstillingen finner man flere eksempler på større arbeider hvor Torvund arbeider bevisst med rommet rundt. Blant annet har han laget flere vegger. Disse markerer og skaper rom i rommet. Felles for alle veggene er at de appellerer til hele kroppens mottakerapparat. De lager fysiske stengsler, lukker seg om oss og skaper historiefortellinger. Hver vegg har sitt eget stofflige uttrykk som bidrar til å gi ulike stemninger.

Utstillingen er laget i samarbeid med Lillehammer Kunstmuseum og den er kuratert av konservator Cecilie Skeide. Gunnar Torvund og konservator Else-Brit Kroneberg har hatt regien på utstillingen i Kristiansand.